fredag 29 juni 2012

ISTE 2012 - Videokonferens

På konferensen fick vi se flera olika exempel på företag som levererade någon form av videokonferenstjänst. Ett av dessa företag var Cisco som är en av världens största företag som står bakom internets infrastruktur. De hade varit med och skapat ett nätverk av olika museer som kunde vara en resurs i klassrummen via videolänk. Det går också att göra via scype men Cisco var noga med att säga att kvaliteten blir mycket bättre om man gör det via ett system som deras. Det har HD kvalitet. På detta sätt kan museernas kompetens komma skolan till del på ett effektivt sätt.


Dan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar