torsdag 27 september 2012

Brunns skola och internationella kollaborationer

Brunns skola och svenska lärresurser
Brunns skola i Borås verkar vara en skola som har tagit det digitala klivet ganska långt. Deras erfarenhetsdelningssida i google sites listar de olika verktyg efter både ämnen och olika användningsområden. Mycket bra!

Kolla själv här:
https://sites.google.com/a/brunnsskola.se/erfarenhetsdela-brunns-skola/home

Internationella kollaborationer
Dan reste i söndags till Uganda med elever som läser global profil. Global profil innebär många saker, här är en förklaring:

"Genom Global Profil får du möjlighet att arbeta på ett aktivt sätt och själv vara med och forma lärandet, både i klassrummet och ute i samhället. Du jobbar ämnesövergripande utifrån olika teman och tillsammans med elever och lärare från olika program och skolor inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Exempel på teman är identitet och kulturmöten, kommunikation, hållbar utveckling, globalisering, det mångkulturella samhället och mänskliga rättigheter.
Under årskurs tre finns möjlighet att delta i ett ömsesidigt utbyte med ungdomar och lärare från länder i Afrika eller Centralamerika.
Genom Global Profil kan du lära dig mer om din egen och andras kulturer i möten med människor både lokalt och globalt.
Du kan läsa totalt 200 poäng inom det individuella valet. Kurser som skulle kunna komma ifråga är:
 • Politik och hållbar utveckling (HÅLPOLO, 100 p)
   
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (HUMHUM00S, 100 poäng)
   
 • Internationella relationer (100 poäng)
   
 • Internationell ekonomi (100 poäng)
   
 • Samhällskunskap 2 (SAMSAM02, 100 poäng m fl)
Vill du veta mer, kontakta:
Dan Frendin, Stagneliusskolan
Linda Wolfgang, Lars Kaggskolan
Bo Hellström, Lars Kaggskolan"


Profilen är inte knuten till Stagneliusskolan utan till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Lärarna samarbetar med SIDA och andra aktörer för internationella utbyten och denna gång har de med sig datorer och modem så att de ugandiska lärarna och eleverna sedan kan utbyta kontakter under hela året via nätet. Utbyten via nätet har vi på Stagnelius varit ganska dåliga på med tanke på att vi har haft datorer i datorsalar under en lång tid. 

Hur ser det ut i Sverige? Har ni utbyten över nätet i er skola? Kommentera nedan! 
Fördelar och nackdelar?

Daniel

måndag 24 september 2012

Alla ettor och tvåor har nu en egen dator.

Sedan en månad tillbaka har nu alla ettor och tvåor i Kalmarsunds gymnasieförbund en egen Macbook air.

Jag har börjat med att skapa en facebook grupp för varje klass. Där kommer jag att skriva in meddelanden som hela klassen skall ha och den skall också vara till för frågor. De personliga meddelandena vill jag helst ha via sposten.

För att de skall kunna göra en hälsoundersökning om livstil bland ungdomar och skriva en gemensam rapport har jag introducerat Google drive dokument.

När de hittar hemsidor de vill spara har jag lärt dem att använda Diigo. Tycker den är bäst för den är så lätt att lägga in i och få struktur. Den går också att utveckla med "social bookmarking" och olika bokmärkesgrupper.

Tänkte också introducera iTools för att få en större sökyta för eleverna.

Dan