fredag 29 juni 2012

ISTE 2012 - Google maps i undervisningen

På konferensens sista dag var jag med på en workshop i hur man kan använda Google maps i undervisningen i naturkunskap. Det var Andrea Swensrud och Matthew Williams från radio och tv kanalen Quest i San Francisco som visade allt man kan göra med dessa kartor. Det går att lägga in foton, hyperlänkar och video mm. Google maps skulle kunna vara ett alternativ när elever skall redovisa resor som t.ex. idrotts elevernas fjällresa. Man skulle också kunna göra instuderingsmaterial till  exkursioner och studieresor. Historialärare kan t.ex. låta eleverna lägga in historiska bilder från olika tidsepoker från ett ställe.

Alla instruktioner hur man gör finns på Quest hemsida:
Dan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar