måndag 25 juni 2012

ISTE 2012 - Varför vi är här

Inom ramen för vårt skolutvecklingsprojekt, att utveckla den digitala naturkunskapen, bestämde vi oss för att ta oss hit för att ta del av det senaste inom IT och lärande.  ISTE konferensen har målet att folk som sysslar med lärande i någon form ska utveckla lärandet med hjälp av IT. Helt enkelt att nå längre och nå fler elever med hjälp av teknologi.
Vi har tänkt knyta globala kontakter med folk som sysslar med detta samt på något sätt vill utveckla skolan. Med skolan menas i det här fallet skolan globalt sett. I Sydamerika har till exempel Uruguay och Argentina infört som mål att alla elever ska ha en egen dator. Hittills har vi fått synen att Sverige är ganska framstående på just att eleverna har en egen dator i skolan, så kallade en-till-en projekt. Vi verkar dock vara ganska dåliga på att samarbeta skolor emellan.
Tanken är att vi ska knyta kontakter för såväl projekt elever-elever och som att utveckla vårt personal learning network (PLN). PLN är ett nätverk man tar hjälp av när man behöver fylla kunskapsluckor eller där man får information man inte visste att man behövde.
Från början tänkte vi utveckla naturkunskapen; nu är tanken att vi ska försöka utveckla hela vår skola och inte bara våra ämnen, kanske också hela vårt gymnasieförbund då vi är tre lärare från två skolor här. Till hösten startar vårt en-till-en projekt på riktigt för eleverna och då behöver vi hjälpa våra kollegor att utveckla sin undervisning med hjälp av teknologi. Redan första dagen har vi insett värdet av att vara medlem i ISTE.

Daniel

http://www.isteconference.org/2012/program/keynotes.php <-- De viktigaste föreläsningarna.
http://www.isteconference.org/2012/program/                      <-- Programmet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar