måndag 25 juni 2012

ISTE 2012 - Sir Ken Robinson mfl

Kvällens "Key note session" hölls av Sir Ken Robinson - en välkänd debattör inom skolutveckling globalt. Han höll först ett eget kortare tal om vikten av att individanpassa skolan och att få in kreativitet i undervisningen. Sen var han moderator under en diskussion där tre andra experter deltog. De fick också hålla en kortare egen inledning.

Först ut var Shawn Covell som arbetade på Qualcomm som är världsledande inom mobil teknologi. Hon berättade bland annat att vi snart har fler mobiltelefoner än invånare på jorden. Mobiltelefoner finns även i fattigare länder och vi lägger nu mer pengar på att få nyheter genom våra mobila telefoner än genom tryckta medier. Mobiltelefonen skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg i lärandet.

Den andra var Marc Prensky som skrivit boken "From digital natives to digital wisdom". Han hade undersökt vad den vanliga läraren var bäst på och vad den nya digitala tekniken var bäst på. Genom att kombinera dessa på ett bra sätt kan vi få en optimal utveckling.

Sist ut var Mayim Bialik, skådespelare, neurobiolog och lärare. Hon berättade hur en viktig lärare i hennes liv hjälpt henne att komma in på den yrkesbana hon nu har. Hon lyfte fram vikten av en god lärare och det som är tidlöst i alla utbildning: kontakten mellan lärare och elev, att läraren har något hen brinner för och vill lära ut och att eleven kan utveckla det hen brinner för.

De avslutade med en diskussion om hur varje lärare kan utveckla det som varje elev brinner för och vikten av att utgå från elevernas egna frågor.

/Dan


Sir Ken Robinson.


Diskussion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar