fredag 29 juni 2012

ISTE 2012 - DeforestACTION

Konferensen avslutades med en "Key-note" föreläsning om DeforestACTION.


Dr. Willie Smits with Christopher Gauthier

A Time for Learning in Action

Wednesday, 2:45–4 pm
Exhibit Hall B1
Willie Smits
In 2010 a group of students and teachers from around the world began a collaborative project to combat one of the most urgent man-made global problems on the planet.
Leveraging the power of social networking, collaborative online tools, and new pedagogies, the collaboration was chartered with proving a model by which young people could demonstrate powerful 21st century skills by taking meaningful, powerful action. Now with hundreds of thousands of students across the planet, this project is changing lives and defining what learning could be.
In this session, world famous conservationist Dr. Willie Smits, and dynamic teacher Christopher Gauthier, share a truly inspiring, emotional and important story about human achievement colliding with real-world project-based learning in a time when young people have true voice in the future of the planet they will inherit.


Föreläsningen visade vilken potential det finns i det digitala lärandet för praktiska projekt inom hållbar utveckling och hur man kan arbeta kollaborativt globalt. 

Dan 

ISTE 2012 - Videokonferens

På konferensen fick vi se flera olika exempel på företag som levererade någon form av videokonferenstjänst. Ett av dessa företag var Cisco som är en av världens största företag som står bakom internets infrastruktur. De hade varit med och skapat ett nätverk av olika museer som kunde vara en resurs i klassrummen via videolänk. Det går också att göra via scype men Cisco var noga med att säga att kvaliteten blir mycket bättre om man gör det via ett system som deras. Det har HD kvalitet. På detta sätt kan museernas kompetens komma skolan till del på ett effektivt sätt.


Dan

ISTE 2012 - Google maps i undervisningen

På konferensens sista dag var jag med på en workshop i hur man kan använda Google maps i undervisningen i naturkunskap. Det var Andrea Swensrud och Matthew Williams från radio och tv kanalen Quest i San Francisco som visade allt man kan göra med dessa kartor. Det går att lägga in foton, hyperlänkar och video mm. Google maps skulle kunna vara ett alternativ när elever skall redovisa resor som t.ex. idrotts elevernas fjällresa. Man skulle också kunna göra instuderingsmaterial till  exkursioner och studieresor. Historialärare kan t.ex. låta eleverna lägga in historiska bilder från olika tidsepoker från ett ställe.

Alla instruktioner hur man gör finns på Quest hemsida:
Dan

onsdag 27 juni 2012

ISTE 2012 - Digitala verktyg för Blooms taxonomi


Dagens föreläsning som jag var med på hette "Terrific Tools for Teaching with Bloom`s Taxonomy". I USA används Blooms indelning av kunskapen mycket mera än i Sverige. Denna "session" gick igenom olika digital verktyg man kan använda inom de olika kategorierna. 


Här följer listan på verktyg: 
Creative
FLVTO
DoInk  create animations
Aviary Tools  music
Storybird
Educreations
Storyrobe
Animoto
StoryPath
Toontastic
Voicethread
Evaluating
Sharesnack
Tonlet
Shelfari
Toondo
TodaysMeet
LiveMinutes
Facetime
Analysis
Sliderocket
QuizSnack
The Scale of Universe 2
Tiki Toki     - Make of timeline
Tagxedo
Prezi
Pooplet
Idea Sketch
WordSift
Wise mapping
Mindjet
Applying
Thinglink
Creaza
iCivics
SonicPics
Glogster
Skitch
Photostory
iMotion
Understanding
Understoodit
Open culture
Quicklyst
TimeMaps
Gapminder
Quia
Wikia
Qwiki
Halleverywhere
Socratic
Remembering
Quizlet
IXL
lino
Word Dynamo
I prize wheel 
Corkboard
Zotero
Explain everything

Dan

ISTE 2012 - Keynote dag 2: Dr Yong Zhao


www.isteconference.org introducerar:

Dr. Yong Zhao

Global, Creative, and Entrepreneurial: Defining High-Quality Education

Tuesday, 8:30–9:45 am
Exhibit Hall B1

Yong Zhao, Presidential Chair and Associate Dean for Global Education, University of Oregon College of Education.
How do you prepare students for their future when globalization and rapid technological changes make it almost impossible to predict what the future will be like? In this presentation, Dr. Yong Zhao shows how the current measures of education quality, such as the PISA and TIMSS, are misleading, and how the so-called high-performing education systems do not actually produce the kind of creative and entrepreneurial talents we need. He makes the case for a future-oriented education starting with each child instead of an authoritative prescription of knowledge and skills. He discusses the education necessary to prepare students to be globally competent and creative entrepreneurs.
- https://www.isteconference.org/2012/program/keynotes.php


Denna föreläsning var mycket bra. Zhao är mycket kritisk till nationellt testande, globala jämförelserna TIMSS och PISA. Dessa tester leder till att eleverna blir bra på just dessa tester. Andra konsekvenser som man kan se av dem är att de länder som "vinner" är länder där eleverna är klart sämre än andra på att vara kreativa och att eleverna mår sämre i skolan. 
Zhao tog upp att Kina ses som kejsare av utbildning och att världens regeringar strävar efter utbildning som deras. Det blir extra intressant när Kina är på väg att göra om sin utbildning totalt då de vill bli bättre på att vara kreativa. Kina vill ha företag som Apple. Länder som har blivit bättre i TIMSS och PISA testerna har fått sämre resultat på tester som visar god kreativitet. 

Varför vill då Sveriges styrande ha mer nationella prov? Zhao är en av flera som visar att nationellt testande inte är bra. 

Mot slutet av sin presentation visar Zhao att:

Individuella skillnader                                             
Multipla intelligenser                               ska i skolan leda till  
Kulturell mångfald
Nyfikenhet, passion och kreativitet                   utvecklade mänskliga förmågor

Daniel

tisdag 26 juni 2012

ISTE 2012 - Flat classroom and global collaboration

Måndagens sista genomgång som jag gick på handlade om hur man kan utveckla globalt samarbete med digitala verktyg. Det största projektet som redovisades kallades för "flat classroom". Vi var ett femtiotal lärare som kom till workshopen. När jag berättade om vår "Global profil" så blev de mycket imponerade av vad vi gör i vårt projekt. Det verkar inte finnas någon motsvarighet i Nordamerika och de länder som var med på workshopen. De har inte samma möjlighet som oss att hitta pengar i EU fonder och deras skolor har inte råd att bekosta resor. Däremot hade många gjort projekt där elever använt Scype för att kommunicera med elever i t.ex. Japan.

Dan

ISTE 2012 - Google apps

Min andra "Session", idag måndag, leddes av Matts Scott Kuhn och handlade om Google apps och hur man kan använda dem. Det finns många apps. Google docs är kanske den mest kända. Tidigare har Google utbildat ett femtiotal certifierade lärare om hur man använder dem. Nu kan vem som helst gå igenom utbildningen på Google Apps for Education training center:
http://edutraining.googleapps.com/

Dan

ISTE 2012 - Personalized Learning

Lyckades idag hitta en session om personaliserat lärande. Råkade hamna i ett längre samtal med Kathleen McClaskey om detta och hennes syn på vad jag ska göra i klassrummet. Det var mycket intressant och jag kommer behöva läsa på mer om detta. Hon tipsade också om en lärare i England som har genomfört detta samt skrivit om det i en reflekterande blogg. Om jag har förstått rätt så ligger personaliserat lärande i linje med Sir Ken Robinsons passionbased learning. Mycket intressant!

[Uppdaterad 26/6-12]
Idag var det en föreläsning med damerna Kathleen McClaskey och Barbara Bray om Personalized Learning. Det verkar riktigt bra! Detta ska jag testa med två geografi b-kurser nu till hösten. Man får börja långsamt, utvärdera och gå vidare.
Det kan till exempel se ut så här till hösten för ~50 stackars elever:

1. De får ta del av kursplanen. Hur ska vi behandla det här?
2. Betygskriterierna. Hur ska ni visa detta?
3. Hur lär du dig saker enligt en personlig lärande profil. Vad är du bra på? Vad är du sämre på? Vad tycker du är roligt?
4. Spåna vidare på egen hand eller med andra och få coachning av mig.

Jag tänker mig att de inte får någon betygsbedömning alls förrän sent i vår. Fokus hamnar på lärandet och att producera till exempel film om ett land. En elev får välja om den vill arbeta på egen hand eller med någon annan, kanske flera?
De kan också bedömas med en portfolio <- Portfolion bedöms i slutet och de får feedback hela tiden. Uppnår du betygskriterierna? Då måste de också veta vad godkänt står för med exempel.

De kan skriva en bok. Göra en film, radioprogram, Youtubeklipp (varför inte på engelska och be om feedback från andra som lever i det land som det handlar om?). Allt lämnas öppet för eleven att lära sig och läraren hjälper till med det som varje enskild elev behöver hjälp med.

Ska man engagera elever så måste de kunna anknyta till stoffet. Stadsgeografi och stadsplaner: Varför inte kolla på hemstaden/byn/kvarteret? Hur tänker kommunen och vad tycker du att de ska utveckla?
Det får gärna ha en laddning likt: Kommunen vill utveckla denna stadsdel, slutresultatet kommer att innebära att områdets status höjs. Hyrorna riskerar då höjas och de som bor där nu kommer inte att ha råd att bo kvar. Ska denna stad bli en stad för de med en inkomst högre än många andra? Hur ska man göra?
Diskussioner är bra om eleven kan anknyta till det som diskuteras. De får ha en egen åsikt men de måste också ta ställning som någon annan, till exempel en remissgrupp, en stadsbyggnadskontoret eller annat.

Kritik:
Jag hade 198 elever i undervisning föregående läsår. Hur i hela fridens torg ska man kunna genomföra detta?! Man får testa med några och se om det är ett bra sätt. Utvärdera, testa igen och så vidare. Det ska ske tillsammans med eleverna och de kommer att ha väldigt mycket att säga till om. Jag kommer inte peka med hela handen. Jag tror mina elever kommer att vara mycket kritiska till detta i början. De måste hur som helst veta hur de lär sig och jag tror att de redan vet detta då geografi b kommer i årskurs tre för dem (gymnasiet). Ett stort problem blir "Hur ska vi visa betyg?!". Här får man vara tydlig och handleda för resultat (lärandet, inte betygsresultat). Coachningen handlar om att ge feedback och att de får utveckla sin produkt, utveckla, mer feedback och mer utveckling.

Det kommer kräva en hel del jobb från min sida vad gäller förberedelser nu under sommarlovet.

[Ytterligare tillägg 27/6-12] 
Idag var jag på en föreläsning om personaliserat lärande som gavs av US department of Education. Hör och häpna när den handlade om personaliserat lärande!

De menar att vi ska möta behoven som eleven har. Vi gör inte det då vi har 30 elever i ett klassrum efter modellen "en storlek passar alla". De tog upp exemplet att klassrummet inte har förändrats sedan det uppstod på 1700-talet! Å andra sidan kanske klassrummet med bänkar i rader och en lärare längst fram är den enda sak som är klockren i ett klassrum?

Utmaningarna vi har som lärare enligt US department of Education:
1. Vi behandlar alla elever lika trots att de har olika behov och förutsättningar för lärande. Elever med dyslexi kanske ska lära sig mer med hjälp av ljudböcker är ett exempel.

2. Vi har schemat konstant och låter lärandet variera istället för tvärt om. Lärandet borde vara konstant och schemat föränderligt efter varje elev.

3. Elevernas resultat kommer för sent för att vara användbart.

De menar att vi genom personaliserat lärande kan:
1. Låta hastigheten i lärandet variera (individualiserat).
2. Förändra tillvägagångssättet för lärande (differentierat).
3. Öka elevens lärande genom att anamma elevens intressen och erfarenheter.

Det finns en rapport från US Dep. of Ed. som handlar om hur teknologi ska göra detta möjligt.
http://www.ed.gov/technology/netp-2010 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/os/technology/netp.pdf


Daniel

Kathleen McClaskey är grundare och president för EdTech Associates, Inc.
http://www.personalizelearning.com/p/home.html

Barbara Bray är Creative Learning Strategist (översättning?), grundare och ägare av My eCoach.
http://www.personalizelearning.com/p/home.html

ISTE 2012 - Flipped classroom

Dagens första "Session" som jag var på handlade om "det omvända klassrummet" eller "The flipped classroom" som det kallas här. Det handlar om att låta eleverna se inspelade lektioner som de har i läxa och på lektionerna låter man eleverna gå mer djupet med olika uppgifter. Eftersom man som lärare inte behöver "föreläsa" lika mycket kan man vara mer till hjälp för eleverna när de löser olika problem istället och på så sätt få dem att komma längre i sitt lärande.

Föreläsarens namn var Ramsey Musallam. Hans hemsida http://flipteaching.com förklarar mycket vad "The flipped classroom" handlar om och innehåller t.ex. länkar till de digitala verktyg man behöver för att börja spela in lektioner.

Dan

måndag 25 juni 2012

ISTE 2012 - Nätverksbygge

Vårt nätverksbyggande har börjat bra. Redan under den inledande sessionen fick vi kontakt med en skola på Hawaii och deras biologilärare bl.a. Under kvällen åt vi middag med hela ISTE delegationen från Palo Alto, Steves jobs hemstad. Det sistnämnda ett resultat av min resa dit tidigare i juni. Nu har vi lagt en grund för ett vidare samarbete mellan klasser i våra olika länder och städer men med ett gemensamt tema. 

Dan

ISTE 2012 - Sir Ken Robinson mfl

Kvällens "Key note session" hölls av Sir Ken Robinson - en välkänd debattör inom skolutveckling globalt. Han höll först ett eget kortare tal om vikten av att individanpassa skolan och att få in kreativitet i undervisningen. Sen var han moderator under en diskussion där tre andra experter deltog. De fick också hålla en kortare egen inledning.

Först ut var Shawn Covell som arbetade på Qualcomm som är världsledande inom mobil teknologi. Hon berättade bland annat att vi snart har fler mobiltelefoner än invånare på jorden. Mobiltelefoner finns även i fattigare länder och vi lägger nu mer pengar på att få nyheter genom våra mobila telefoner än genom tryckta medier. Mobiltelefonen skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg i lärandet.

Den andra var Marc Prensky som skrivit boken "From digital natives to digital wisdom". Han hade undersökt vad den vanliga läraren var bäst på och vad den nya digitala tekniken var bäst på. Genom att kombinera dessa på ett bra sätt kan vi få en optimal utveckling.

Sist ut var Mayim Bialik, skådespelare, neurobiolog och lärare. Hon berättade hur en viktig lärare i hennes liv hjälpt henne att komma in på den yrkesbana hon nu har. Hon lyfte fram vikten av en god lärare och det som är tidlöst i alla utbildning: kontakten mellan lärare och elev, att läraren har något hen brinner för och vill lära ut och att eleven kan utveckla det hen brinner för.

De avslutade med en diskussion om hur varje lärare kan utveckla det som varje elev brinner för och vikten av att utgå från elevernas egna frågor.

/Dan


Sir Ken Robinson.


Diskussion

ISTE 2012 - Vad medlemskap i ISTE innebär

Att vara medlem i ISTE innebär att man har valt att man vill utveckla sig själv, att man kan utveckla andra och skolan vad gäller lärande med hjälp av teknologi. Teknologin kan vara vad som helst, mobil, interaktiv tavla, dator för läraren, dator för eleven, dator för administratören och dator för rektorn med mera naturligtvis. Ingen kan idag se vad som kommer i framtiden vad gäller teknologi och lärande. Globalt samarbete är det som gäller, även om organisationen har USA som bas och då också flest deltagare därifrån.

Här är en reklamfilm från ett glasföretag (Corning) som är relevant för hur framtiden kan ändras med hjälp av teknik.
http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38
Missa inte del 2: http://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0

Syftet med ISTE kan sammanfattas grovt att man vill utveckla lärandet så att fler (alla) klarar skolan, teknologi är ett sätt, att utveckla hur man lär ut är ett annat.
Här är ISTEs hela förklaring: http://www.iste.org/about-iste.aspx

Daniel

ISTE 2012 - Varför vi är här

Inom ramen för vårt skolutvecklingsprojekt, att utveckla den digitala naturkunskapen, bestämde vi oss för att ta oss hit för att ta del av det senaste inom IT och lärande.  ISTE konferensen har målet att folk som sysslar med lärande i någon form ska utveckla lärandet med hjälp av IT. Helt enkelt att nå längre och nå fler elever med hjälp av teknologi.
Vi har tänkt knyta globala kontakter med folk som sysslar med detta samt på något sätt vill utveckla skolan. Med skolan menas i det här fallet skolan globalt sett. I Sydamerika har till exempel Uruguay och Argentina infört som mål att alla elever ska ha en egen dator. Hittills har vi fått synen att Sverige är ganska framstående på just att eleverna har en egen dator i skolan, så kallade en-till-en projekt. Vi verkar dock vara ganska dåliga på att samarbeta skolor emellan.
Tanken är att vi ska knyta kontakter för såväl projekt elever-elever och som att utveckla vårt personal learning network (PLN). PLN är ett nätverk man tar hjälp av när man behöver fylla kunskapsluckor eller där man får information man inte visste att man behövde.
Från början tänkte vi utveckla naturkunskapen; nu är tanken att vi ska försöka utveckla hela vår skola och inte bara våra ämnen, kanske också hela vårt gymnasieförbund då vi är tre lärare från två skolor här. Till hösten startar vårt en-till-en projekt på riktigt för eleverna och då behöver vi hjälpa våra kollegor att utveckla sin undervisning med hjälp av teknologi. Redan första dagen har vi insett värdet av att vara medlem i ISTE.

Daniel

http://www.isteconference.org/2012/program/keynotes.php <-- De viktigaste föreläsningarna.
http://www.isteconference.org/2012/program/                      <-- Programmet

ISTE 2012 - Öppningsanförandet

Öppningsanförandet var mycket proffsigt. Vi satt i en sal som var nästan tre gånger så stor som Kalmarsalen. En filmduk som måste varit åtminstone 25 meter bred täckte väggen bakom scenen. Alla som deltog på scenen syntes också på storbildskärmen bakom. Vi fick en genomgång av allt som vi kunde få under de dagar konferensen håller på. Presentationer blandades med kortare filmer och teaterliknande inslag. ISTEs årliga pris till olika lärare tillkännagavs också och alla vinnarna fick visa sig på scenen.

Efter öppningsanförandet kunde vi gå till en annan del av Convention center och få kontakt med alla intressegrupper som ISTE har.

Här är arbetsgrupperna:

1- to - 1 computing
Administrators
Arts Educators
Computing Teachers
Digital Equity
Digital storytelling
Games and Simulations
Innovative Learning Technologies
International Schools
Independent Schools
Interactive Video Conferencing
Literacy
Media Specialists
Mobile Learning
Music & Technology
Online Learning
Special Education Learning
Technology in Aftershool Programs
Technology Coordinators
Teacher Educators
Virtual Environments

ISTE har också det de kallar "Member Communities":

Young Educator Network
ISTE 2012 Tweet-Up
ISTE Voices Carry Advocacy Activity

/Dan   ISTEs pristagare 2012.   Salen var fullsatt med deltagare. 20 000 deltagare väntas komma under hela konferensen.

söndag 24 juni 2012

ISTE 2012 - Organisationens historia

Officiellt öppnar ISTE 2012 idag söndag. De flesta utställarna är nu på plats och snart skall öppningsframträdandet vara.

ISTE står för "International society for technology in education" och är världsorganisationen för hur man kan utveckla och använda teknik i undervisningen. ISTE startade för 33 år sedan i Oregon på ett grillparty där några personer från Oregon university fick idéen att starta en organisation för hur teknikutvecklingen kan användas i undervisning. Det var först en liten organisation men har nu vuxit och deras stora årliga evenemang är denna konferens. Förutom detta publicerar de böcker och ger ut en tidning i ämnet och har många olika intressegrupper som arbetar med olika frågor mellan konferenserna.

Den konferens vi nu skall delta i har ca 20 000 personer från olika utbildningssammanhang anmält sig till.

ISTE 2012 - Framme i San DIego

Idag på eftermiddagen kom vi fram till Convention center i San Diego. Vi gick till registreringen och plockade ut våra papper som var lagda i en tygkasse. Det låg metervis med tygkassar utefter en åtminstone 25 meter lång bänk. Det är tusentals med lärare från hela USA och många andra länder som är anmälda till konferensen. Förutom utställningar i en jättestor utställningshall så är det flera mindre gratis "sessions" som kommer att pågå samtidigt i ännu en stor sal. Dessutom är det massor av föredrag som man fått betala för att få vara med på. Allt handlar om hur man med ny teknik kan utveckla, omforma och göra lärande engagerande.
         
Dan

                       
                               Daniel i registreringshallen till ISTE 2012.


fredag 15 juni 2012

Silicon Valley

Silicon Valley är ett ställe som vi förknippar med utvecklingen av datorer, olika digitala verktyg och sociala medier. Tittar man på en karta över San Francisco området så hittar man ingenting som heter så. Det är mera ett begrepp än en geografisk plats. Hjärtat av Silicon Valley är den lilla trädgårdsstaden Palo Alto. Det var här som Hewlet och Packard började sin elektroniska firma i en av stadens villagarage.

   
                                I detta garage startade "Silicon Valley" 1938 när Hewlett och
                                Packard började med att utveckla elektronik här på Addison
                                avenue.

I grannstaden Mountain Wiew har Google sitt huvudkontor och har där byggt en stor campus som de kallar "Googleplex. Man får gärna gå runt utanför och titta men in kommer man bara om man har bestämt ett möte med någon som jobbar där. Utanför själva campus ligger också många andra Google kontor. Hela den östra delen av samhället runt Amphitheathre way domineras av Google.


                                "Googleplex" i Mountain Wiew.                                Inne på Google campus.

                                Googlecykel


   
                                Googleparasoller    


       
                                Ett tyrannosaurus skelett titta fram bakom ett träd.

Ett annat huvudkontor som finns i Silicon Valley är Facebook. Tidigare var det ett litet kontor som låg i Palo Alto och som hade full insyn utifrån genom de stora fönsterrutorna. Sedan ungefär ett halvår tillbaka så har det flyttat in i Sun Microsoft gamla lokaler i Menlo Park. Nu är det ett stängt campus där man bara kommer in om man arbetar där eller har bestämt ett möte med någon som arbetar där. Facebook campus har plats för ungefär 2000 anställda.Det man ser utifrån är den stora skylten med "Gilla" symbolen som står vid infarten. 

                           

   Facebook huvudkontor i Menlo Park.


Inne i Palo Alto bodde också Steve Jobs. Apples huvudkontor ligger i Cupertino inte långt från Palo Alto.

 

I detta hus bodde Steve Jobs från mitten av 1990-talet fram till sin död hösten 2011. Här levde han sina sista dagar. Nu rustas huset upp för att säljas. På bilden syns de äppelträd som han planterade i trädgården. Äppelsorten heter "Macintosh".

    


tisdag 12 juni 2012

Studieresa till USA och ISTE 2012

Nu har jag påbörjat min studieresa till Kalifornien och ISTE 2012 för att se hur långt man kommit med den digitala undervisningen i den delstat där de flesta större data- och "digitala" företag har sin bas. Om drygt en vecka kommer mina kollegor Daniel och Mats och vi skall vara med på ISTE 2012 i San Diego.

Santa Monica College 
Jag har nu snart varit i Los Angeles i en vecka och hunnit med ett par skolbesök. De första var Santa Monica College. Där läser ca 30 000 studerande. Det var ingen bra tid för att knyta kontakter med lärare att komma nu. Det var mitt i "final exam" och de lärare som jag träffade hade inte tid att prata. De var tvungna att gå till sina prov. Fick i alla fall en liten pratstund med en av de som arbetade på expeditionen på "science".

                                         
                                           Campus på Santa Monica College

De första takprojektorerna i klassrummen kom för 14 år sedan. Smartboard har det funnits i åtminstone 10 år. De har en lärplattform som verkar ha utvecklats tillsammans med Google. Deras skolmail har samma gränssnitt som gmail och på lärplattformens framsida fanns det länkar till Google kalender och Google docs.

Dreamcenters skola
Den andra skolan jag besökte var Dreamcenters alternativa skola. Dreamcenter drivs av en kyrka som bedriver ett stort socialt arbete i Los Angeles ghetton. Jag var där för tre år sedan första gången och askulterade i två dagar. Nu hade skolan slutat för terminen men några elever som bor på skolan gick på sommarskola. De jobbar uteslutande med onlineläromedel. Efter en kortare muntlig genomgång får eleverna läsa en text på datorn och sedan göra ett quiz som är självrättande. Om eleven har mer än 75 % rätt så släpps de vidare i läromedlet. Klassen leddes av en lärare som hade en assistent till sin hjälp som skötte de administrativa delarna. Läraren var hela tiden ute och hjälpte eleverna att förstå det de läste och svarade på frågor. Eleverna satt i bås utefter väggarna.


                                       
                                           Ett av klassrummen på Dreamcenters skola.

Dan