tisdag 26 juni 2012

ISTE 2012 - Personalized Learning

Lyckades idag hitta en session om personaliserat lärande. Råkade hamna i ett längre samtal med Kathleen McClaskey om detta och hennes syn på vad jag ska göra i klassrummet. Det var mycket intressant och jag kommer behöva läsa på mer om detta. Hon tipsade också om en lärare i England som har genomfört detta samt skrivit om det i en reflekterande blogg. Om jag har förstått rätt så ligger personaliserat lärande i linje med Sir Ken Robinsons passionbased learning. Mycket intressant!

[Uppdaterad 26/6-12]
Idag var det en föreläsning med damerna Kathleen McClaskey och Barbara Bray om Personalized Learning. Det verkar riktigt bra! Detta ska jag testa med två geografi b-kurser nu till hösten. Man får börja långsamt, utvärdera och gå vidare.
Det kan till exempel se ut så här till hösten för ~50 stackars elever:

1. De får ta del av kursplanen. Hur ska vi behandla det här?
2. Betygskriterierna. Hur ska ni visa detta?
3. Hur lär du dig saker enligt en personlig lärande profil. Vad är du bra på? Vad är du sämre på? Vad tycker du är roligt?
4. Spåna vidare på egen hand eller med andra och få coachning av mig.

Jag tänker mig att de inte får någon betygsbedömning alls förrän sent i vår. Fokus hamnar på lärandet och att producera till exempel film om ett land. En elev får välja om den vill arbeta på egen hand eller med någon annan, kanske flera?
De kan också bedömas med en portfolio <- Portfolion bedöms i slutet och de får feedback hela tiden. Uppnår du betygskriterierna? Då måste de också veta vad godkänt står för med exempel.

De kan skriva en bok. Göra en film, radioprogram, Youtubeklipp (varför inte på engelska och be om feedback från andra som lever i det land som det handlar om?). Allt lämnas öppet för eleven att lära sig och läraren hjälper till med det som varje enskild elev behöver hjälp med.

Ska man engagera elever så måste de kunna anknyta till stoffet. Stadsgeografi och stadsplaner: Varför inte kolla på hemstaden/byn/kvarteret? Hur tänker kommunen och vad tycker du att de ska utveckla?
Det får gärna ha en laddning likt: Kommunen vill utveckla denna stadsdel, slutresultatet kommer att innebära att områdets status höjs. Hyrorna riskerar då höjas och de som bor där nu kommer inte att ha råd att bo kvar. Ska denna stad bli en stad för de med en inkomst högre än många andra? Hur ska man göra?
Diskussioner är bra om eleven kan anknyta till det som diskuteras. De får ha en egen åsikt men de måste också ta ställning som någon annan, till exempel en remissgrupp, en stadsbyggnadskontoret eller annat.

Kritik:
Jag hade 198 elever i undervisning föregående läsår. Hur i hela fridens torg ska man kunna genomföra detta?! Man får testa med några och se om det är ett bra sätt. Utvärdera, testa igen och så vidare. Det ska ske tillsammans med eleverna och de kommer att ha väldigt mycket att säga till om. Jag kommer inte peka med hela handen. Jag tror mina elever kommer att vara mycket kritiska till detta i början. De måste hur som helst veta hur de lär sig och jag tror att de redan vet detta då geografi b kommer i årskurs tre för dem (gymnasiet). Ett stort problem blir "Hur ska vi visa betyg?!". Här får man vara tydlig och handleda för resultat (lärandet, inte betygsresultat). Coachningen handlar om att ge feedback och att de får utveckla sin produkt, utveckla, mer feedback och mer utveckling.

Det kommer kräva en hel del jobb från min sida vad gäller förberedelser nu under sommarlovet.

[Ytterligare tillägg 27/6-12] 
Idag var jag på en föreläsning om personaliserat lärande som gavs av US department of Education. Hör och häpna när den handlade om personaliserat lärande!

De menar att vi ska möta behoven som eleven har. Vi gör inte det då vi har 30 elever i ett klassrum efter modellen "en storlek passar alla". De tog upp exemplet att klassrummet inte har förändrats sedan det uppstod på 1700-talet! Å andra sidan kanske klassrummet med bänkar i rader och en lärare längst fram är den enda sak som är klockren i ett klassrum?

Utmaningarna vi har som lärare enligt US department of Education:
1. Vi behandlar alla elever lika trots att de har olika behov och förutsättningar för lärande. Elever med dyslexi kanske ska lära sig mer med hjälp av ljudböcker är ett exempel.

2. Vi har schemat konstant och låter lärandet variera istället för tvärt om. Lärandet borde vara konstant och schemat föränderligt efter varje elev.

3. Elevernas resultat kommer för sent för att vara användbart.

De menar att vi genom personaliserat lärande kan:
1. Låta hastigheten i lärandet variera (individualiserat).
2. Förändra tillvägagångssättet för lärande (differentierat).
3. Öka elevens lärande genom att anamma elevens intressen och erfarenheter.

Det finns en rapport från US Dep. of Ed. som handlar om hur teknologi ska göra detta möjligt.
http://www.ed.gov/technology/netp-2010 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/os/technology/netp.pdf


Daniel

Kathleen McClaskey är grundare och president för EdTech Associates, Inc.
http://www.personalizelearning.com/p/home.html

Barbara Bray är Creative Learning Strategist (översättning?), grundare och ägare av My eCoach.
http://www.personalizelearning.com/p/home.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar