onsdag 3 augusti 2011

Vad vi gjort under vårterminen 2011.


Vi i ämneslaget för naturkunskap på Stagneliusskolan påbörjade vårt projekt under vårterminen genom att träffa Alastair Creeleman tre gånger och provade olika digital verktyg som vi fått presenterade eller hittat själva emellan träffarna. 

Här följer en sammanställning av vad vi gjort under vårterminen:

Netvibes har använts för eleverna av tre av lärarna. Eleverna har fått skapa netvibeskonton och lägga in RSS flöden för forskning och information om olika områden inom fysik. Lärarna har också börjat att använda netvibes i sin egen omvärldsbevakning.

Diigo har använts för eleverna av tre av lärarna i samma projekt som netvibes. Dessa två verktyg kompletterar varandra. Eleverna uppskattade Diigo när de förstått hur och till vad den skall användas. Arbetslaget i Nk använder också Diigo för att lägga in gemensamma länkar i en grupp.

IGoogle har börjat användas av en av lärarna. Vi kunde konstatera att vi kunde ha stor nytta av Google docs när eleverna skriver rapporter i grupp.

Symbalo har testats av några lärare men ansågs lite rörig.

Stumbleupon har flera lärare gått med i och hittat mycket bra internetsidor som går att använda i undervisningen..

Facebook  har använts av en lärare som hjälp vid rapportskrivning. Det var mycket uppskattat av eleverna. Den används också som direktinformations kanal till mentors elever via en ”klassgrupp”. Facebook kan också användas i omvärldsbevakning. T.ex. har radioprogrammet ”Klotet” en vänkrets som de ser som sin ”storredaktion”. De skriver dagligen om vad som händer inom miljöområdet och man kan höra radioprogrammen efteråt genom deras FB sida.

Twitter har två av lärarna börjat använda i sitt nätverkande. 

I´ts learning är den lärplattform som Stagneliusskolan börjat att använda. Flera av lärarna har använt den i sin dagliga undervisning under vårterminen. Det går fint att få en struktur på inlagda filer och annat material. Att använda den som frågeforum har varit svårt. Det är inte naturligt för eleverna att gå in där och fråga. Detta gör de mycket lättare genom facebook.

Blogger  är tänkt att användas som dokumenteringsblogg för det fortsätta digitala projektet inom naturkunskap.

ITools heter ett sökverktyg som effektiviserar internetsökandet genom att använda flera olika sökverktyg samtidigt. En av lärarna har använt det i sin lektionsförberedelse.

Samarbete har också skett med skolbiblioteket där eleverna fått information om hur de söker specifik information genom olika databaser.

Andra digitala verktyg som vi fått information om är följande:
- Wordpress och Tumblr när det gäller bloggar.
- Delicious som är ett liknande verktyg som Diigo.
- Zipcast som är ett alternativ till Scype.
- Camtasia, Screencast-o-matic, present me och  Adobe connect som är program för att spela in  
  lektioner och anordna digitala mötesplatser.
- Scrible som är ett webaserat anteckningsverktyg
- Google scholar och You tube Edu är lämpliga sökverktyg för oss och våra eleverInga kommentarer:

Skicka en kommentar