fredag 5 augusti 2011

Inspelning av lektioner/Recording of lessons


En av kommande aktiviteter i vårt projekt blir att spela in korta lektioner. Det betyder inte att vi ska spela in när vi står och föreläser utan jag tänker särskilt på att använda en eller flera av de verktyg som finns att spela in direkt i datorn

Vi har fått tips om Camtasia, Screencast-O-Matic och Adobe Connect, för att nämna några. Jag hittade också en länk idag som tipsar om fler verktyg:
http://edtech20.visibli.com/share/22bANA

Genom att göra små inspelade lektioner kan våra  elever med inlärningssvårigheter ha en bättre chans att hänga med eftersom de kan se och höra lektionerna igen. Detta skulle även vara en bra möjlighet för alla våra elever

Man kan också göra så att eleverna får i läxa  att se en lektion innan man ses i klassrummet. Sedan kan man använda lektionen för att fördjupa sig i ämnet.
Är det någon av er som läser detta som har erfarenheter av spela in lektioner på detta sätt så får ni gärna dela med er av era erfarenheterOne of the upcoming activities in our project will be to record short lessons. It does not mean we should shoot when we are standing and lecturing, but I am thinking in particular of using one or more of the tools available to record directly into your computer.

We've got tips on Camtasia, Screencast-o-matic and Adobe Connect, to name a few. I also found the link today that offers tips on more tools:
http://edtech20.visibli.com/share/22bANA

By making small recorded lessons can be especially students with learning disabilities have a better chance to hang out with because they can see and hear the lessons over again. This is certainly a good opportunity for all students.

One can also do so to let the students get the homework to see a lessonbefore entering the classroom. Then you can spend the lesson fordeepening.


Is there anybody who have experience in this and want to share?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar