fredag 12 augusti 2011

Google+

Den 28 juni i sommar lanserade Google det sociala mediet "Google+". På två veckor fick det över 20 miljoner användare. Det liknar Facebook men har också drag av Twitter och Scype. Man kan söka upp intressanta personer som man vill följa och lägga upp dem i olika cirklar. Man kan ha en cirkel för nära vänner, en för ämneslagskollegor, en för familjen, en för utbildningsutvecklare osv. När man sedan skriver så väljer man vilka som skall se det man skrivit. Man kan också välja att alla kan läsa just den post man skrivit.

Det går också att ha sk "hang outs". Det betyder att man kan träffas i Google+ och prata och se varandra upp till 10 personer samtidigt.

Jag tror att vi med fördel skulle kunna använda detta i projektet. Vi kan diskutera olika frågor och lägga ut intressanta länkar som vi tror att de andra i ämneslaget har nytta av.

Vi kan också var och en utveckla vårt PLN, dvs "personal learning network". Man kan efterhand som man hittar intressanta lärare som arbetar med olika utvecklingsprojekt lägga upp dem i någon av sina cirklar. Då får man automatiskt se det som de lägger ut allmänt. Jag har hittat flera intressanta kollegor i USA som jag följer nu.

Här är en bloggartikel som förklarar hur man kan använda Google + till att utveckla sitt PLN:
http://edreach.us/2011/07/28/google-building-or-re-building-your-pln/

Det skulle säkert kunna gå att använda detta medie för att handleda elever också.

Vi skulle kunna använda det som en del av att hjälpa eleverna att bygga sitt egna PLN inför framtiden.

/Dan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar