torsdag 5 juli 2012

ISTE 2012 - SammanfattningFörutom att det var en enorm utställning, stor som fem fotbollsplaner, var de genomgångar som vi gick på av mycket hög klass. Bara att få uppleva en sådan välorganiserad konferens med så många olika typer av ”sessions” var en upplevelse i sig.
Det var traditionella föreläsningar, paneldiskussioner, model lektioner, ”ta med din egen utrustning” genomgångar och ”fågel av en fjäder” möten och mycket mer. På den sistnämnda typen av möten så samlades man med sina idéer och såg om man tillsammans kunde utveckla någon av dem. Det var också ordnat efter vilken typ av deltagare man var. Vissa var mer för politiker eller rektorer medens andra var för lärare.

Deras huvudtalare var av hög klass och gav intressanta vinklingar och inspiration till fortsatt arbete.

För att ge en liten hum om alla de områden som gicks igenom kan man göra en liten lista på några nyckelord: 1-1 datorer, digitala verktyg, att leda för digital utveckling, opinionsbildning eller påverkansarbete (advocacy), fria resurser på internet, iPads i undervisningen, online kurser, nätverkande, coaching, kollaboration, mobiler i undervisningen, omvända klassrummet och videokonferenser i undervisningen.

Vilka pedagogiska teman eller inriktningar talade man om?

Något som ofta kom fram var individualiserad undervisning. Att undervisningen bör vara anpassad till var och en av eleverna och inte att eleverna skall stöpas i en enda form. Hur man gör det togs upp i flera genomgångar. Men också hur digital teknik kan öka måluppfyllelsen och minska klyftorna i samhället.

En annan inriktning var ”Passionbased learning”. Att undervisningen skall utgå från elevernas intressen.

Två viktiga frågor enligt, Marc Prensky, som vi måste ställa oss när vi nu går över i digital undervisning är:
  1. Vad är vi människor bäst på
  2. Vad är datorerna bäst på
Sen måste vi utifrån de svar vi får på dessa frågor lägga upp en undervisning som förenar det bästa från dess båda världar.

Ken Robinsson frågade sig varför en utbildning med en individinriktad kursplan där lärare och elev har en god relation och jobbar till viss del praktiskt skall behöva kallas ”alternativ utbildning”.

Under en paneldiskussion kom frågan upp vad det är som är nytt egentligen med den digitaliserade undervisningen. Det man tog upp då var det grupparbete och kollaboration som man kan göra på ett helt nytt sätt. Eleven kan nå ut till människor på ett helt nytt sätt och ge dem självmakt.

Det vi behöver fundera på nu är följande: Vilken är frågan som skolan är svaret på? Och när vi vet frågan ska vi försöka besvara den på bästa sätt med alla de nya digitala möjligheter vi har.


Dan & Daniel

PS: Vi hade också en kollega på Jenny Nyströmsskolan med oss. Han har bloggat här:
http://jennymats.blogspot.se/ DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar