söndag 2 december 2012

Radions möjligheter som öppen läroresurs

I USA och engelsktalande länder har det som kallas ”Flipped classroom” funnits i över sex år. Det går ut på att man som lärare spelar in sina genomgångar eller hittar öppna läroresurser (sk OER = open educational resources) som motsvarar det. Sen låter man eleverna titta på det som läxa hemma. På lektionerna gör man sedan det som eleverna tidigare gjorde hemma: arbetar med instuderingsfrågor eller olika fördjupningsuppgifter och problem kopplade till genomgången. På det sättet finns läraren tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare. När en elev körde fast hemma fanns kanske ingen att fråga. Med detta arbetssätt får läraren mer tid att hjälpa de enskilda eleverna. Kopplar man sedan ihop detta med ett kollaborativt arbetssätt där eleverna är indelade i studiegrupper så kan de också hjälpa varandra på ett helt annat sätt än tidigare.  

Ett bra exempel som utvecklats inom detta koncept är ”Kahn academy” som används över hela världen (http://www.khanacademy.org).

Nu sprider sig detta sätt att arbeta i de svenska skolorna. Lärare börjar spela in sina genomgångar och söker efter bra öppna läroresurser. 

Här sitter nu Sveriges Radio på en guldgruva när det gäller bra och aktuella läroresurser. Radion har program som täcker i stort sett alla gymnasieskolans gemensamma ämnen som naturkunskap, samhällskunskap, historia, religion etc. 

Ett radioinslag som lagts ut och kan lyssnas på strömmande är tillgängligt på tider och platser då en text eller en video kan vara svår att se; på bussen, medan man går till skolan, när man lagar mat etc. 

Elever med läs och skrivsvårigheter kan lättare ta till sig fakta som presenteras i ett radioprogram. 

Radion kompletterar väldigt bra traditionella läroböcker, video och film och andra skrivna läroresurser. Ett radioprogram stimulerar fantasin genom att det skapas inre bilder i lyssnarens huvud.

Tillrättalagda pedagogiska program är bra men elever behöver också lära sig att ta till sig fakta och information från ”vanliga” program. Det är ju den världen som eleven ska leva i nu och resten av sina liv. Skolan måste visa på och lära eleverna att ta till sig kunskap från flera olika källor. 

Det behövs inte något stort projekt för att göra Sveriges Radios utbud till en användbar läroresurs för Sveriges skolor. Mycket går redan att använda som det är nu. Den utveckling som radion genomgår genom hemsidor, facebookgrupper, twitterflöden etc gör också att detta går att utveckla lättare än för några år sedan. 

Det som behövs är att radioinslag arkiveras på ett sätt så att lärare och elever lätt kan hitta dem och att lärare känner till vad som finns. Det vore också bra om lärare och redaktioner kan ha en fortlöpande dialog för att vara insatta i varandras ”världar”. 

Radioprogrammet Klotet är ett gott exempel där allt detta finns redan. Genom en Facebooksida har redaktionen kontakt med forskare, lärare och andra som är intresserade av deras ämnen. Jag har varit med i denna ”storredaktion” i några år och har kunnat följa hur programmen kommit till och även kunnat vara med och påverka genom frågor till experter som skall intervjuas, ge förslag på inslag mm.  Genom deras arkiv har jag kunnat ge eleverna radioinslag som öppna läroresurser när de arbetat med olika fördjupningsuppgifter. 

Ett sätt att gå vidare med detta nu vore att ha en workshop där producenter från olika radioprogram träffar olika gymnasielärare från olika ämnen och diskuterar de möjligheter som radion har för att utvecklas som öppen läroresurs. 

Dan Frendin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar