torsdag 26 januari 2012

Värens föreläsningserie har börjat.

Eftersom Jenny Nyströmskolan i Kalmar också har ett liknande projekt som vårt har vi bestämt att vi skall samarbeta om vår kompetensutveckling. Vi kommer ha en föreläsningsserie tillsammans med AV Media Kalmar län och träffas en eftermiddag i månaden och bjuda in pedagoger som berättar hur de arbetar med digitala verktyg i sin undervisning. Först ut var Linn Gustavsson från Thorildsgymnasiet i Stockholm idag. Det var mycket uppskattat och vi fick bl.a. praktiskt se hur vi kan använda olika verktyg i undervisningen. Hon hade gjort sin presentation i Google site:

https://sites.google.com/site/torsdagden26januari/

Hela föreläsningen kan ses på AV Media Kalmar läns facebooksida:

http://bambuser.com/channel/AV-Media+Kalmar+l%C3%A4n/broadcast/2316400


Nästa föreläsning på AV Media i vårt projekt blir den 16 januari då Kristina Alexandersson skall berätta om webstjärnan och Creative Commons.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar