onsdag 2 november 2011

Skolforum 2011

Vad sker inom den digitala utvecklingen i skolsverige som vi kan ha nytta av i naturkunskapen?

Ska man ha svar på denna fråga är ett besök på den årliga skolmässan Skolforum i Älvsjö  ett bra sätt att ta reda på detta.

Läromedel

Alla förlag satsar nu på att deras läromedel i naturkunskap finns som e-bok också. Kostnaden kan bli 30 - 60 % av vad en vanlig lärobok kostar men i gengäld så måste man köpa nya licenser varje år och eleverna får inte sina läroböcker i det systemet heller.

Det är allt från att den tryckta läroboken finns i digital form till att det finns ett unikt digitalt och interaktivt material på nätet med animeringar och filmklipp mm.

Det mest intressanta som jag hörde om var det webbmaterial i naturkunskap som Greerups förlag  kommer att lansera i mars 2012. www.gleerups.se

Interaktiva whiteboard

Det finns flera olika typer av interaktiva whiteboard tavlor på marknaden; Smartboard, Active board, Cleverboard, Turning technologies, Active classroom och Mimio Teach för att nämna några. De tre sistnämda har dosor som eleverna kan använda för att svara på olika frågor som sedan direkt sammanställs på whiteboarden. En sorts ”mentometer knappar.”

Mimio Teach var den mest tilltalande. Den kunde användas med en vanlig whiteboard och man behövde alltså inte installera en speciell whiteboard som tar utrymme från den som redan finns.

Interaktiv programvara

I en av montrarna visades en intressant interaktiv programvara för biologi, geologi, fysik, kemi  och naturkunskap. Företaget Technical Solutions Svenska AB sålde program inom fysiologi, hållbar utveckling och mycket annat som vi kan använda och visa på våra interaktiva whiteboardtavlor och i elevernas egna datorer. Se vidare på www.ljcreate.com.

Läroresurser

Learnify heter ett bolag som sammanställt både öppna läroresurser och olika förlags resurser. Den fungerar som ett komplement till lärplattformar som It´s learning. Detta verkade vara ett av de mest användbara koncepten som jag hittade. Man köper en individuell licens eller en skollicens. En skollicens kostar 40000 kr  och en inidividuell 1500 kr. Se vidare på: www.learnify.se

Lärplattformar

Den enda lärplattformen som hade en monter var it´s learning. Hade ett intressant samtal med en av deras representanter. Vi borde ha en fördjupad utbildning i denna lärplattform så vi verkligen lär oss använda alla dess delar fullt ut.


Övrigt intressant

En tänkvärd sajt från Rädda barnen som visar hur du kunde ha det om du fötts i ett annat land. Mycket användbart i ämnet hållbar utveckling och geografi

En lärarsajt om hur man kan använda media i undervisningen. Hette förr ”tidningen i skolan”.

Specialpedagogiska myndigheten. Har bl.a material om hur IT i skolan kan användas för elever med särskilda behov. Har gett ut skriften ”IT i lärandet för att nå målen” som kan beställas eller laddas ner som pdf.

Har material och lektionstips i värdegrundsarbet som går att ladda ner. 

Dan 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar