måndag 11 juli 2011

Hur projektet började

I november 2010 hade vi en kompetensutvecklingsdag som Linnéuniversitetet anordnade. Ett av inslagen som vi kunde välja handlade om e - learning och hur den digitala tekniken kommer att kunna förändra undervisningen. Flera i vårt ämneslag inom naturkunskapen såg möjligheter att använda denna kunskap när vi skulle utveckla Gy11. Vi bjöd in Alastair Creeleman  som hållit i föreläsningen för att få tips och kunskap om hur vi specifikt inom naturkunskapen skulle kunna gå vidare med detta.

De träffar vi sedan hade under våren 2011 ingick i CELA, det projekt som Alastair drev från Blekinge.

Vår rektor Bengt Larsson gillade idén och såg till att vi fick resurser att driva denna utveckling vidare i projektform under läsåret 2011/12.Förhandsgranska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar